Zelfstandigen die ziek zijn, krijgen uitkering straks dubbel zo snel

donderdag 19 oktober 2017

2017-10-19 – NL – Zelfstandigen die ziek zijn, krijgen uitkering straks dubbel zo snel

2017-10-19 – FR – Les indépendants malades, deux fois plus rapidement indemnisés !

Sara Vandekerckhove, De Morgen, Hepatitis C bijna uitgeroeid

donderdag 19 oktober 2017

Bij Belgische patiënten met hemofilie, een stoornis in de bloedstolling, is hepatitis C zowat uitgeroeid. Dat maakten artsen van het UCL en UZ Leuven bekend. Ze maken zich sterk dat ze de ziekte ooit helemaal kunnen uitbannen.
“Vanaf januari van dit jaar hebben we van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld, SV) een speciale toelating gekregen om de hemofiliepatiënten te behandelen, ongeacht de ernst van de ziekte”, legt professor Nevens uit. “Een zeer geode zaak. Je mag niet vergeten dat het zwaard van Damocles boven die mensen hangt. Het was een kwestie van tijd eer ze ziek zouden worden.”
In het regeerakkoord stond dat de hemofiliepatiënten die ooit ziek werden door besmet bloed recht hebben op een compensatie. Nevens: “Er werd zelfs een bedrag van 30.000 euro genoemd. Die compensatie is er nooit gekomen, maar de regering heeft er wel voor gezorgd dat deze groep de medicatie krijgt terugbetaald. Dat lijkt me eigenlijk veel waardevoller, want nu zijn deze mensen genezen. Hier wordt eigenlijk een groot onrecht mee rechtgezet.”
Pag. 3

Trends, Meer nettoloon en meer banen door taxshift

donderdag 19 oktober 2017

“De taxshift werkt”, zei minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) vorige week na de bekendmaking van de nieuwe kwartaalcijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Daaruit bleek dat er in een jaar 59.826 nieuwe banen bij gekomen zijn, waarvan 53.432 in de privésector. Van die laatste is 60 procent voltijds. “De verlaging van de werkgeversbijdragen heeft effect”, stelde de minister. De Block verwacht dat het effect op de banencreatie volgend jaar doorzet. Op 1 januari 2018 gaat een volgende fase van de taxshift in en dalen de lasten voor werkgevers met nog eens 700 miljoen euro.
Pag. 14

Het laatste Nieuws, Zieke zelfstandigen krijgen al na twee weken uitkering

donderdag 19 oktober 2017

Het voorstel van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) en minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) wordt vandaag op de ministerraad goedgekeurd.
“Dit kan ervoor zorgen dat zelfstandigen in financiële problemen geraken, maar ook dat ze het nodige ziekteverlof niet opnemen”, zegt De Block. De halvering van de wachtperiode tot twee weken maakt deel uit van het zomerakkoord. De ministerraad zal de maatregel vandaag goedkeuren, waarna hij ingaat op 1 januari. “In 2018 zullen zo’n 17.000 zieke zelfstandigen van de kortere wachtperiode kunnen genieten”, klinkt het. De regering voorziet volgend jaar 9,4 miljoen euro voor de maatregel, een budget dat jaarlijks met 2% zal stijgen.
Pag. 1

SD en AP, Knack, ‘Zorg is geen product dat je in de supermarkt kunt kopen’

woensdag 18 oktober 2017

Interview met Peter Degadt, topman van de grootste koepel van Vlaamse Zorginstellingen
‘Nooit zal het gezondheidsbudget volstaan. Zelfs niet als we allemaal ontzettend gezond gaan leven en de zorgsector perfect kunnen laten draaien’, zegt Peter Degadt. ‘Dus zullen we steeds meer keuzes moeten maken. Heel zware keuzes vaak.’
..
Dan ben ik een uitzondering, want ik deel die kritiek niet. Maggie De Block is van nul begonnen en legt in kleine stapjes een heel traject af. Vandaag liggen er degelijke wetsontwerpen op de regeringstafel. Onder meer over de oprichting van ziekenhuisnetwerken, wat een eerste stap moet zijn in de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. Krijgt ze die ontwerpen daadwerkelijk goedgekeurd, dan neem ik mijn hoed voor haar af.
Pag. 26

Joost Freys, Het Nieuwsblad, Zoveel campagnes, en toch rookt nog 1op5

woensdag 18 oktober 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) zegt dat ze “heus niet stilzit”. “We hebben een analyse laten uitvoeren van het effect van neutrale verpakkingen in Frankrijk en Groot-Brittannië”, zegt woordvoerder Tijs Ruysschaert. “De resultaten verwachten we nog eind dit jaar. Afhankelijk daarvan werken we zelf een maatregel uit. Daarnaast verhoogt de minister de accijnzen op tabak in 2018 en laat ze het Riziv onderzoeken of meer rookstoppogingen kunnen worden terugbetaald.”
Pag. 11

Het Belang van Limburg, “Voorstander van neutrale pakjes”

woensdag 18 oktober 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wil met een reeks antitabaksmaatregelen het aantal rokers in 2018 onder de 17 procent brengen.
De minister is persoonlijk voorstander van neutrale sigarettenpakjes. De Block: “Binnen de regering is afgesproken dat we eerst een analyse laten uitvoeren van de maatregel in Frankrijk en Groot-Brittannië. De resultaten van die evaluatie worden eind dit jaar verwacht.
De Block staat ook positief tegenover het rookverbod in de wagen.
Pag. 2

Metro, Pilootproject rond bevallen met kort ziekenhuisverblijf scoort bij moeders

woensdag 18 oktober 2017

De eerste reacties over het Leuvense pilootproject ‘bevallen met een verkort ziekenhuisverblijf’ zijn heel positief. Uit een voorlopige evaluatie blijkt dat 80% van de deelnemende moeders tevreden is.
Het is een van de zes pilootprojecten van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voor verkorte kraamtijd: pas bevallen vrouwen en hun baby verlaten na 2 of 3 nachten het ziekenhuis. Zo’n 50 tot 60% van de vrouwen komt in aanmerking om aan het project deel te nemen. Van de kersverse mama’s koos 42% ervoor om na de bevalling vroeger naar huis te gaan.
Pag. 5

Gazet van Antwerpen, Kort ziekenhuisverblijf na bevalling scoort

woensdag 18 oktober 2017

Uit een eerste evaluatie van het pilootproject ‘bevallen met een verkort ziekenhuisverblijf’ van het UZ Leuven blijkt dat 80% van de deelnemende moeders tevreden is. Het is een van de zes pilootprojecten van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voor verkorte kraamtijd.
Van de kersverse mama’s koos 42% ervoor om na de bevalling vroeger naar huis te gaan.
Pag. 4

De Standaard, ‘Al samen stappen gezet rond internering’

woensdag 18 oktober 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en haar collega op Justitie, Koen Geens (CD&V), zijn zich er goed van bewust dat de gezondheidssituatie in de gevangenissen niet kan blijven zoals ze is.
‘We zullen de aanbevelingen grondig bestuderen en samen een stappenplan opstellen’, laat De Block weten. ‘Gedetineerden hebben geen baat bij een snelle overheveling van Justitie naar Volksgezondheid als de kwaliteit van de zorg op het terrein niet verbetert.’
Pag. 9