Marco Mariotti, Het Laatste Nieuws, Neurochirurg verdient miljoenen met ‘uitkeringen voor het leven’

zaterdag 25 maart 2017

Vier mensen, onder wie ook een 84-jarige arts, zijn opgepakt en aangehouden Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) zegt dat er intussen maatregelen genomen zijn om de fraude tegen te gaan. “Er was al controle door een adviserend arts van de ziekenfondsen, nu zetten we daar nog een ploeg artsen bij die vooral controles gaat doen door kruising van gegevens.
Vanaf 1 januari wordt de ziekte-uitkering ook berekend op basis van de wedde in de laatste twaalf maanden, niet meer op die van de laatste gewerkte dag.”
Pag. 12

Het Laatste Nieuws, Geen breezers voor minderjarigen, maar vooral storm in glas water

zaterdag 25 maart 2017

Jongeren zullen voortaan tot aan hun 18de geen zoete cocktaildrankjes (‘alcoholpops’ of ‘breezers’) meer kunnen kopen. Nu is sterke drank verboden tot 18, bier en wijn tot 16 jaar.
“We willen in de eerste plaats dat mensen met alcohol leren omgaan”, zegt De Blocks woordvoerster Els Cleemput. De focus ligt bij hen meer op de preventie bij jongeren.
Pag. 2

De Tijd, De Block wil breezers verbieden voor jongeren

zaterdag 25 maart 2017

Cafés en winkels mogen vanaf eind dit jaar enkel nog bier of wijn schenken aan minderjarigen. Alcoholhoudende limonades zoals breezer, of andere alcoholische aperitieven zullen niet meer geschonken mogen worden.
In een persbericht laat De Block weten niet te wachten op het nationaal alcoholplan waarover de federale en gemeenschapsministers al jaren overleg plegen zonder het eens te raken.
De Block is het wachten op een handtekening voor een eindtekst beu. ‘Ik voer de maatregelen uit waarvoor ik bevoegd ben en ik voeg er nog een aantal nieuwe aan toe. Hopelijk nemen de overheden op de andere bestuursniveaus nu ook hun verantwoordelijkheid’, zegt ze.
Pag. 5

Gazet van Antwerpen, De Block verscherpt verkoop alcohol aan minderjarigen

zaterdag 25 maart 2017

Winkels en horecazaken zijn niet altijd op de hoogte van wat ze precies aan jongeren van 16 tot 18 jaar mogen verkopen. De minister van Volksgezondheid verduidelijkt de regels. Alleen bier en wijn. Alcoholische aperitieven niet. Daarnaast moeten meer controles ervoor zorgen dat automaten met alcoholische dranken uitgerust zijn met leeftijdssloten.
De Block zou normaal nog met de gemeenschappen onderhandelen in het kader van een alcoholplan, maar is het wachten blijkbaar beu. “Ik wacht niet meer tot iedereen zijn of haar handtekening onder een eindtekst heeft gezet.”
Pag. 15

Eveline Vergauwen, De Standaard, De Block spoort te gulle artsen op

zaterdag 25 maart 2017

Maggie De Block (Open VLD) timmert inmiddels al aan een eigen systeem om het voorschrijfgedrag van artsen te monitoren. De minister van Volksgezondheid werkt aan de uitrol van ‘profielen’ voor de meest voorkomende ziekten. ‘We bekijken dan wat de gemiddelde afwezigheidsduur is die artsen voorschrijven, en bepalen een minimum en maximum aantal ziektedagen per ziekte’. ‘Artsen die meer ziektedagen voorschrijven dan gemiddeld, zullen we aanspreken via het Riziv. Het gaat dan over artsen die twee weken rust voorschrijven, in plaats van een gemiddelde van vijf dagen. Zo sporen we ook valse ziektebriefjes op.’
Jaarlijks zullen vanaf nu ook 7.500 langdurig zieken door artsen van het Riziv opnieuw gecontroleerd worden. De doelgroep zijn mensen met een burnout of lage rugpijn. ‘Riziv-artsen controleren of de juiste diagnose werd gesteld.’
Pag. 13

De Apotheker, Het beroep

zaterdag 25 maart 2017

“Wie onveranderd als een dinosaurus wil blijven werken, is gedoemd om uit te sterven”, stelde minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Maggie De Block een paar weken geleden nog. Het zorgsysteem verandert en dus ook de taken van de apotheker. Hij moet bereid zijn te gaan werken in een geïntegreerd model met meer efficiëntie, verantwoordelijkheid en samenwerking tussen de verschillende zorgactoren.
Pag. 4

Liliana Casagrande , Het Belang van Limburg, Zo werkt de fraude

zaterdag 25 maart 2017

Om het recht op een ziekte-uitkering op te bouwen, moet je 101 dagen gewerkt hebben.

Zodra het einde van 101 dagen in zicht was, kregen de klanten plots een job die fantastisch goed betaald werd. Zoals een maandloon van 3.000 euro netto voor werk in een kebabzaak. Daarna werden ze ziek. Hierdoor kregen ze hoge uitkeringen, want die worden berekend op basis van het laatste loon.
“Aan dat systeem is al paal en perk gesteld”, reageert Els Cleemput, woordvoerder van minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). “Sinds 1 januari wordt die uitkering niet meer berekend op basis van het laatste dagloon, wel op basis van het gemiddelde loon van de laatste twaalf maanden.”

“We zien al enkele jaren dat de arbeidsongeschiktheid wegens mentale aandoeningen of rugpijn sterk stijgt”, zegt Cleemput. “Dit zijn aandoeningen die moeilijker objectief te controleren zijn. Daarom zijn we sinds 1 oktober overgegaan tot de gerichte herbeoordeling: per jaar worden 7.500 personen die minstens zes maanden arbeidsongeschikt zijn niet alleen door de adviserende geneesheer van het ziekenfonds maar ook door een arts in dienst van het Riziv geëvalueerd. Mentale aandoeningen en rugaandoeningen zullen makkelijker voor zo’n herbeoordeling in aanmerking komen.”
Pag. 3

Maggie De Block pakt problematisch alcoholgebruik aan met gerichte maatregelen

vrijdag 24 maart 2017

2017-03-24 – NL – Maggie De Block pakt problematisch alcoholgebruik aan met gerichte maatregelen

2017-03-24 – FR – Maggie De Block approche la consommation problématique d’alcool avec des mesures ciblées

Ken Standaert, Het Laatste Nieuws, Verdacht pakket zet OLV-ziekenhuis op stelten

woensdag 22 maart 2017

De regering houdt er al lange tijd ernstig rekening mee dat terroristen bij een aanslag in ons land de hulpdiensten viseren of zich uitgeven als hulpverleners. Dat blijkt uit een brief van ministers De Block en Jambon aan alle ziekenhuizen, ambulancediensten en brandweerzones.
“Hou kledij, voertuigen en kazernes in de gaten en alarmeer de politie bij het minste verdachte signaal. Geen enkel scenario wordt uitgesloten”, benadrukte minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) meermaals na de aanslagen in Parijs. Hij schaart zich dan ook volop achter de omzendbrief waarmee minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) alle hulpverleners op scherp zet. Ziekenhuizen en spoeddiensten wordt gevraagd om alle noodplannen te controleren en geüpdatete contactenlijsten te bezorgen van alle hoofdgeneesheren en diensthoofden.
Pag. 15

Jonas Mayeur, Het Nieuwsblad, Elke dag doen ze iets strafbaars

maandag 20 maart 2017

Zalf aanbrengen, helpen met eten of zuurstof toedienen… Stuk voor stuk zijn het relatief een voudige taken die verzorgend personeel in rusthuizen eigenlijk niet mag uitvoeren.
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) werkt momenteel aan een hervorming van het Koninklijk Besluit dat regelt welke zorgverlener welke taken mag opnemen.
Pag. 2