Het Belang van Limburg, Goedkoper bellen naar apotheek van wacht

zondag 10 december 2017

Vanaf maandag krijgt de wachtdienst van de Limburgse apothekers een nieuw telefoonnummer. […] De apothekers komen hiermee tegemoet aan een vraag van minister De Block. Het betalende 0903-nummer was namelijk veel te duur en voor sommige mensen onbereikbaar omdat hun toestel die nummers blokkeert.

Pag. 31, Guy Thuwis

Het Laatste Nieuws, Vlaamse huisartsen werken harder dan hun Waalse collega’s.

vrijdag 8 december 2017

Dat is simpelweg omdat ze met minder zijn en meer patiënten hebben. Volgens cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een dokter bij ons gemiddeld 915 patiënten, zijn collega in het zuiden 812. Dat er pas sinds dit jaar een toelatingsproef geneeskunde wordt georganiseerd aan de universiteiten in Wallonië, verklaart waarom er daar meer huisartsen zijn. Bij ons is de proef al sinds 1998 verplicht.
Pag. 10

De Tijd, CD&V en Open VLD voeren eindstrijd over onbelast bijverdienen

vrijdag 8 december 2017

Open VLD weigert evenwel fundamentele aanpassingen. ‘We gaan het kind niet met het badwater weggooien. Pacta sunt servanda. Het is essentieel dat mensen gemakkelijk legaal kunnen bijverdienen’, verklaarde Open VLD-minister van Sociale Zaken Maggie De Block voor de camera’s van het VRT-programma Villa Politica. Open VLD betreurt dat Peeters ‘zijn kar heft gedraaid onder druk van de christelijke zuil’. ‘In plaats van de gevestigde belangen van een zuil te verdedigen, zou CD&V beter aan de mensen denken.’
Pag. 6, Pieter Blomme

De Tijd, Ziekenfondsen: ‘Wijkgezondheidscentra goedkoper voor even goede zorg’

vrijdag 8 december 2017

In tegenstelling tot bij een gewone arts betaalt wie zo’n centrum opzoekt geen remgeld.
Er zijn vermoedens dat sommige centra te kwistig omspringen met overheidsgeld. De Block ziet in de studie van de ziekenfondsen vooral een bevestiging van de nood aan zo’n audit. ‘Onder het globale beeld dat wordt geschetst, zitten immers grote verschillen’, zegt ze.
Pag. 8, Jasper D’Hoore

De Morgen, Maggie De Block streng voor ziekenhuizen

vrijdag 8 december 2017

“De ziekenhuizen zijn de tak aan het afzagen waar ze zelf op zitten”, waarschuwt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) naar aanleiding van nieuwe cijfers over de toename van de ereloonsupplementen.
Voor De Block zijn de grenzen bereikt. “De mensen pikken dit niet meer”, stelde ze in de Kamer.
Pag. 9, DBA

België krijgt goed ‘sociaal rapport’ van Europa

donderdag 7 december 2017

2017-12-07 – NL – België krijgt goed ‘sociaal rapport’ van Europa

De Morgen, Ziekenhuisbed

woensdag 6 december 2017

De adviserend artsen van de mutualiteiten moeten langdurig zieken opnieuw aan de slag krijgen maar ze zien het zelf ook niet meer zittenUit de nieuwste ziekenhuisbarometer van CM blijkt dat de kosten voor een eenpersoonskamer ongecontroleerd blijven stijgen. Voor 2016 gingen de ereloonsupplementen bij dagopnames met 9 à 10 procent omhoog. Dat komt neer op 35 à 50 euro extra per opname. […]

De Block beseft de ernst van de situatie. “Het is duidelijk dat het zo niet verder kan en dat we een halt moeten toeroepen aan die groei.” Ze roept alle betrokken partners, zowel ziekenfondsen als artsen, op om hun verantwoordelijkheid te nemen en de trend samen te doorbreken.

Verder benadrukt De Block dat ze al verschillende initiatieven heeft genomen om de ereloonsupplementen te beperken voor de patiënt. “Daarnaast hebben we ook expliciet gevraagd aan de medicomut (de onderhandelingen tussen artsen en ziekenfondsen, SV) om de problematiek rond ereloonsupplementen te analyseren en voorstellen te formuleren om het te verbeteren.”

Pag. 1, Sara Vandekerckhove

De Tijd, Duur medicijn niet altijd meer terugbetaald

woensdag 6 december 2017

[…] Als een geneesmiddel na twee jaar nog altijd duurder is dan alle medicijnen die het label ‘goedkoopste geneesmiddel’ hebben gekregen, wordt het niet langer terugbetaald. Die beslissing van De Block werd gisteren goedgekeurd in de commissie-Sociale Zaken van de Kamer. […] ‘Dit concurrentiemechanisme zal tot extra prijsdalingen leiden en dat is in het voordeel van de patiënt en van de overheid’, zegt De Block.

Door de maatregel kan de ziekteverzekering jaarlijks 38 miljoen euro besparen. Dat geld wordt geïnvesteerd in de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen.

Pag. 10, Jasper D’Hoore

Gazet van Antwerpen, Controlearts ziet het niet meer zitten

woensdag 6 december 2017

In hun brief vragen de artsen aan De Block om bij de ziekenfondsen quota in te voeren voor het aantal adviserende artsen. Dat is meteen onrechtstreekse kritiek op de eigen mutualiteiten die de re-integratie niet als prioriteit zien. […]

De Block is bereid om te praten over quota, maar alleen als de ziekenfondsen daar zelf expliciet om vragen. Ze legt daarmee de vinger op de wonde, want binnen de mutualiteiten woeden gevoelige discussies over de budgetten. […]

“Vorig jaar hebben we de administratiekosten van de ziekenfondsen met 3,1 miljoen euro verhoogd om de maatregelen rond arbeidsongeschiktheid te omkaderen”, zegt haar kabinet. “Dit budget is onder andere bedoeld om extra personeel aan te werven, zodat adviserende artsen zich minder met de administratie moeten bezighouden en zich kunnen wijden aan hun corebusiness.’

Pag. 24, Simon Andries

Het Nieuwsblad, “Doodgewoon”

dinsdag 5 december 2017

“In discussies over de laatste levensfase gaat te weinig aandacht naar palliatieve sedatie. Maggie De Block (Open VLD) pleit voor een wettelijk kader zoals bij euthanasie. Niet routinematig, maar zorgvuldig en weloverwogen, zo moet de arts altijd omgaan met het levenseinde, ook bij hoogbejaarden. […]

Transparantie rond palliatieve sedatie is meer dan ooit noodzakelijk.”

Pag. 12, Christine Himpers