Archieven van categorie 'Persberichten'

Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale publieke gezondheidssectoren

donderdag 13 juli 2017

2017-07-13 – NL – Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale publieke gezondheidssectoren 2017-07-13 – FR – Proposition de négociation des ministres De Block et Peeters au Gouvernement relatif au plan pluriannuel pour les soins de santé fédéraux dans

Iedere geneeskundestudent die dit jaar afstudeert kan straks beginnen aan vervolgopleiding

maandag 10 juli 2017

2017-07-10 – NL – Iedere geneeskundestudent die dit jaar afstudeert kan straks beginnen aan vervolgopleiding 2017-07-10 – FR – Chaque étudiant en médecine diplômé cette année pourra bientôt commencer sa spécialisation

Hervorming huisartsenwachtposten: netwerken geven elke patiënt op elk moment toegang tot huisarts

vrijdag 7 juli 2017

2017-07-07 – NL – Hervorming huisartsenwachtposten 2017-07-07 – FR – Réforme des postes de garde de médecine générale

Startschot ‘Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen’

donderdag 6 juli 2017

2017-07-06 – NL – Startschot voor Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen 2017-07-06 – FR – Coup d’envoi pour le Conseil fédéral des professions de soins de santé mentale

Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale private gezondheidssectoren

woensdag 5 juli 2017

2017-07-05 – NL – Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale private gezondheidssectoren 2017-07-05 – FR – Proposition de négociation des ministres De Block et Peeters au Gouvernement relatif au plan pluriannuel pour les soins de santé fédéraux dans le secteur privé

Financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

maandag 3 juli 2017

2017-07-03 – NL – Dubbele financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

Evaluatie van de verplichte derdebetalersregeling: doel is bereikt, toegankelijkheid gezondheidszorg stijgt

donderdag 29 juni 2017

2017-06-29 – NL – Evaluatie van de verplichte derdebetalersregeling_doel is bereikt, toegankelijkheid gezondheidszorg stijgt _ 2017-06-29 – FR – Evaluation du tiers payant obligatoire _l’objectif est atteint, l’accessibilité des soins de santé augmente

Nieuwe stap in internationale samenwerking rond geneesmiddelen

dinsdag 27 juni 2017

2017-06-27 – NL – Nieuwe stap in internationale samenwerking rond geneesmiddelen 2017-06-27 – FR – Nouvelle étape dans la collaboration internationale concernant les médicaments

Meer transparantie in farmaceutische en medisch-technologische industrie

vrijdag 23 juni 2017

2017-06-23 – NL – Meer transparantie in farmaceutische en medisch-technologische industrie 2017-06-23 – FR – Plus de transparence de la part des firmes pharmaceutiques et des technologies médicales

Statuut voor nationale solidariteit voor slachtoffers van terroristische daden Akkoord tussen meerderheid en oppositie over amendementen

donderdag 22 juni 2017

2017-06-22 – NL – Akkoord tussen meerderheid en oppositie over amendementen 2017-06-22 – FR – Statut de solidarité nationale pour les victimes d’actes terroristes_majorité et opposition s’entendent sur les amendements