Tobe Steel, De Tijd, CD&V gromt over uitbolpremie De Block

woensdag 12 juli 2017

Ze wil dat werknemers aan het einde van hun loopbaan wat gas terug kunnen nemen, zodat ze het tot hun pensioen volhouden. Bedrijven die dat willen, moeten personeel vanaf 60 jaar een premie kunnen geven om een deel van het loonverlies te compenseren als ze vier vijfde gaan werken, geen nachtwerk meer doen, een functie met minder verantwoordelijkheid opnemen of jongere collega’s gaan coachen. Om dat systeem aantrekkelijk te maken, wil de minister de premie vrijstellen van sociale bijdragen.

De Block meent dat haar voorstel budgetneutraal is. Het inkomensverlies voor de sociale zekerheid door het rustiger werken zou worden gecompenseerd doordat mensen het langer volhouden om te werken en dus ook langer sociale bijdragen betalen. ‘Door aan het einde van de loopbaan iets minder te werken of in een minder zware functie kunnen mensen langer mee en vermijden we dat ze op een uitkering terugvallen’, klinkt het op het kabinet van De Block.

Bij het voorstel van De Block is er geen sprake van een overheidsuitkering. De premie wordt betaald door de bedrijven. De Block gaat nog met minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) bekijken of de uitbolpremie naast een sociale vrijstelling ook een fiscaal voordeel kan krijgen.
Pag. 7

De Tijd, App verbetert diabetesbegeleiding

dinsdag 11 juli 2017

Het project zit nog in zijn testfase. Toch zijn de resultaten al positief. ‘Zowel 60- als 80-jarigen zijn er snel mee weg en ze kunnen de app nu al niet meer missen’.
De gezondheidsgegevens die de toestellen verzamelen, worden automatisch opgeslagen in de app, waar ze zichtbaar zijn voor zowel de patiënt als de verantwoordelijke diabetesbegeleider. Binnen 48 uur geeft de begeleider na het bekijken van de meetresultaten advies via tekstberichten of videochat.
Het project maakt deel uit van de projectoproep van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eerder dit jaar om mHealth-toepassingen zes maanden uit te testen. Om de prestaties van de projecten terug te betalen heeft De Block 3,5 miljoen euro opzijgezet.
Pag. 17

WSG, Het Laatste Nieuws, Diabetes-app kan 40.000 patiënten helpen

dinsdag 11 juli 2017

In het voorjaar keurde minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) het proefproject goed. De app kan de communicatie tussen patiënt en begeleider beter doen verlopen. De patiënten krijgen meteen na het invoeren van de meetwaarden een standaardadvies en ze krijgen persoonlijke feedback van de begeleider.
Pag. 14

Peter De Lobel, De Standaard, Langer maar minder werken

dinsdag 11 juli 2017

Het plan is gebaseerd op een voorstel van de metaalsector. Om mensen ook na hun 58ste aan de slag te houden, werkten de sociale partners daar een plan uit waarbij die oudere werknemers het rustiger aan kunnen doen.
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) legt het voorstel nu op de regeringstafel. De coalitiepartners hebben al langer beslist dat iedereen langer moet werken, en op deze manier wil De Block er mee garant voor staan dat dat voor iedereen haalbaar is. Toch blijft het opmerkelijk dat een liberaal ervoor pleit om minder hard te werken.
Wie langer werkt, betaalt uiteraard langer sociale lasten, en net daardoor moet het mogelijk zijn om het systeem budgetneutraal te houden, en zelfs ruimte te creëren om jonge mensen aan te werven, menen ze bij De Block.
Pag. 6

Iedere geneeskundestudent die dit jaar afstudeert kan straks beginnen aan vervolgopleiding

maandag 10 juli 2017

2017-07-10 – NL – Iedere geneeskundestudent die dit jaar afstudeert kan straks beginnen aan vervolgopleiding

2017-07-10 – FR – Chaque étudiant en médecine diplômé cette année pourra bientôt commencer sa spécialisation

Hervorming huisartsenwachtposten: netwerken geven elke patiënt op elk moment toegang tot huisarts

vrijdag 7 juli 2017

2017-07-07 – NL – Hervorming huisartsenwachtposten

2017-07-07 – FR – Réforme des postes de garde de médecine générale

Ken Demol, De Standaard, ‘Ik, bijsturen? Niets van, N-VA en CD&V begrijpen het niet’

vrijdag 7 juli 2017

Alles draait rond het aantal begeleiders per bed in de dagopvang van kinderen met psychische problemen. Door de financiering daarvan aan te passen, zou De Block dat aantal over een periode van drie jaar halveren.
De minister bleef erbij dat er geen bedden verdwijnen – integendeel, ze wil er 141 extra creëren (diezelfde 141 bedden waren al aangekondigd door Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V), red.) Ook stelde ze dat haar plannen leiden tot meer transparantie, objectiviteit en gelijkheid voor de patiënten. ‘Een ziek kind heeft geen boodschap aan politieke spelletjes en tweets’, luidde het. Volgens De Block is ze het slachtoffer van ‘verkeerde framing’.

Nu spreken van een halvering is dus ‘voorbarig’, luidt het. ‘Geen enkele regering voor de onze heeft meer middelen geïnvesteerd in mensen met psychiatrische problemen’, aldus De Block.
Haar woordvoerster wijt de ‘communicatie-misverstanden’ aan de complexiteit van het dossier. ‘Zij die nu kritiek hebben, hadden het besluit beter moeten lezen’, zegt Cleemput. ‘Zij hebben zich gewoon vergist. En natuurlijk is het makkelijker om dat op de minister af te schuiven dan gewoon toe te geven dat ze fout zijn.’
Pag. 8

Wouter Colson, Artsenkrant, Kinderpsychiaters onthutst over ‘correctie’

vrijdag 7 juli 2017

Volgens het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block gaat het evenwel om een rechtzetting. Door een hiaat in de wet werden de zogenaamde ‘kleine k-bedden’ vergoed alsof het om een opname de klok rond ging. Vanaf nu worden de plaatsen 100% betaald in plaats van 200%, luidt het. De minister voegt eraan toe dat ze over het vereiste personeel in de kinderpsychiatrie een advies vraagt aan de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen.
Pag. 5

Artsenkrant, Ziekenhuishervorming

vrijdag 7 juli 2017

Maggie De Block heeft, weliswaar via een soort draagmoederschap door het Kenniscentrum, haar ei gelegd over de ziekenhuishervorming. De grote lijnen doen vermoeden dat het door intensieve netwerking en samenwerking allicht met minder kan. Vermoedelijk klopt dat ook.
Pag. 22

Maggie helpende hand bij het Rode Kruis

donderdag 6 juli 2017

Het geven van bloed kan levens redden. Daarom heeft het Rode Kruis vna België net een verzamelen georganiseerd bij de ronde in brussel. De minister De Block was vandaag (6 juli 2017) aanwezig om de actie te ondersteunen.
P.s. meer over dit op BRUZZ vanavond!