Sylvia Mariën, Gazet van Antwerpen, “Ik maak mij zorgen, voor mijn zoon en vele andere kinderen”

donderdag 6 juli 2017

Ann Ceurvels, in een vorig leven actrice, richt zich als moeder van een zoon met een autismespectrumstoornis in een open brief tot minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). “In de kinderpsychiatrie wordt heel belangrijk werk verzet. Ik maak mij zorgen om het voortbestaan ervan. Voor mijn zoon, en voor heel veel andere ouders en kinderen.”
Minister De Block zit ermee in, zegt ze. “We vangen echo’s op dat ouders en ziekenhuizen ongerust zijn over de bijsturing in de financiering van de dagplaatsen in de kinderpsychiatrie van algemene ziekenhuizen. Die onrust is gebaseerd op foute communicatie. Erg jammer”, aldus Maggie De Block.

Minister De Block wil ouders zoals Ann Ceurvels geruststellen. “De maatregel geldt niet voor psychiatrische ziekenhuizen, maar alleen voor de kinderpsychiatrische afdelingen in algemene ziekenhuizen”, zegt haar woordvoerster. “Vlaanderen kampt met een tekort aan plaatsen in de dagopname op die afdelingen. De minister wil 142 bijkomende plaatsen financieren, bovenop de 146 die er nu zijn. Alleen zijn we er bij het opmaken van het kostenplaatje op gebotst dat de financiering scheef zat, en dat trekken we nu gelijk. Dat betekent dat we van 16 personeelsleden per dagplaats naar 13,5 gaan. Om tot een ideale financiering te komen, hebben we bovendien de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen advies gevraagd.”
“Met andere woorden: we herzien de financiering juist om tot een correctere situatie te komen. Daarom is het voortaan ook mogelijk om bijkomende plaatsen te creëren in de kinder- en jeugdpsychiatrie, terwijl er tot nu een budgettaire stop was.”
Pag. 4

Roel Wauters, De Morgen, Tieners sliepen 29 keer in een cel

donderdag 6 juli 2017

Het is de eerste keer dat deze cijfers worden gepubliceerd, en dan nog enkel met betrekking tot Antwerpen. Voor alle duidelijkheid: het rapport heeft het over 29 nachten, niet jongeren. Vaak belandt eenzelfde jongere meer dan één nacht in de cel.
Op dat vlak zijn er een aantal inspanningen gedaan sinds 2015. De Block maakte een budget van 27 miljoen euro vrij voor een betere coördinatie per provincie en een betere vroegtijdige detectie van psychologische problemen.
Pag. 1

De Tijd, De Block legt voorstel op tafel over lonen ziekenhuispersoneel

donderdag 6 juli 2017

Een akkoord is er nog niet, maar minister De Block liet gisteren samen met minister van Werk Kris Peeters (CD&V) weten een onderhandelingsvoorstel klaar te hebben over een meerjarenplan voor de federale private zorgsector.
Dat regelt de loon- en arbeidsvoorwaarden van zo’n 140.000 personeelsleden in de private ziekenhuizen, de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra voor de komende vier jaar.

Het is de bedoeling om de job-inhoud en de functie van een personeelslid zwaarder te laten doorwegen in de bepaling van het salaris. Het loon wordt minder afhankelijk van het diploma. Nu verdienen mensen met een hoger diploma meer dan collega’s die dezelfde job met een lager diploma uitvoeren.
Pag. 8

Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale private gezondheidssectoren

woensdag 5 juli 2017

2017-07-05 – NL – Onderhandelingsvoorstel van ministers De Block en Peeters aan de regering met betrekking tot een meerjarenplan voor de federale private gezondheidssectoren

2017-07-05 – FR – Proposition de négociation des ministres De Block et Peeters au Gouvernement relatif au plan pluriannuel pour les soins de santé fédéraux dans le secteur privé

Jonas Mayeur, Het Nieuwsblad, Minder geld voor jongeren met psychische problemen

maandag 3 juli 2017

Volgens het kabinet De Block wordt een fout uit het verleden gecorrigeerd. “De 􀀀betrokken bedden zijn jarenlang gefinancierd alsof er ook ’s nachts opvang was”, zegt haar woordvoerster. “Het geld verdwijnt bovendien niet maar wordt geïnvesteerd in andere sectoren.” Het zou om zo’n acht miljoen euro gaan.
De Block heeft van een betere geestelijke gezondheidszorg voor kinderen en jongeren een prioriteit gemaakt.
Pag. 4

GOM-PVDP, Gazet van Antwerpen, Dagpsychiatrie voor jongeren in gevaar

maandag 3 juli 2017

De dagpsychiatrie voor jongeren dreigt te imploderen nu het personeelsbudget gehalveerd wordt. In dat systeem gaan jongeren overdag naar de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie in een algemeen ziekenhuis in de buurt, waar ze sessies krijgen met als enige bedoeling het vertrouwen in het eigen zelf te herstellen. Daarna mag de jongere terug naar huis, naar de vertrouwde omgeving.
De Block, die werkt aan een hervorming van de financiering van de ziekenhuizen, verdedigt niettemin haar keuze. Het systeem van dagbehandeling wordt gefinancierd alsof het ook een avondcomponent kent. “Maar als de jongeren terugkeren naar huis, vallen die kosten weg”, zegt haar woordvoerder, die benadrukt dat het niet om een besparing gaat. “Het geld dat zo vrijkomt, verdwijnt niet, maar gaat naar andere medische sectoren, die evengoed geld nodig hebben. De minister probeert de middelen zo eerlijk mogelijk te verdelen.”
Pag. 9

Financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

maandag 3 juli 2017

2017-07-03 – NL – Dubbele financiering kinderpsychiatrie wordt bijgestuurd

Evaluatie van de verplichte derdebetalersregeling: doel is bereikt, toegankelijkheid gezondheidszorg stijgt

donderdag 29 juni 2017

2017-06-29 – NL – Evaluatie van de verplichte derdebetalersregeling_doel is bereikt, toegankelijkheid gezondheidszorg stijgt _

2017-06-29 – FR – Evaluation du tiers payant obligatoire _l’objectif est atteint, l’accessibilité des soins de santé augmente

De Morgen, Voedingssector beperkt kinderreclame

dinsdag 27 juni 2017

Vijfenvijftig bedrijven uit de voedingssector beloven dat ze reclame voor kinderen jonger dan 12 jaar op sociale media gaan beperken. Onder meer Delhaize, Colruyt, McDonald’s, Mondelez en IKEA Belgium ondertekenden de uitgebreide ‘Belgian Pledge’, een initiatief van de Federatie van de Voedingsindustrie (Fevia), de vertegenwoordiger van de Belgische handel en diensten (Comeos) en de Unie van Belgische Adverteerders (UBA).
Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) noemt de ondertekening een goede zaak. “Ze geven duidelijk aan dat ze het maken van een gezonde keuze bij kinderen en jongeren willen bevorderen.”
Pag. 5

Gazet van Antwerpen, Kinderreclame voor voeding aan banden op internet

dinsdag 27 juni 2017

Vijfenvijftig bedrijven uit de voedingssector beloven dat ze reclame voor kinderen jonger dan 12 op sociale media gaan beperken. Ze ondertekenden daarvoor maandag de uitgebreide Belgian Pledge.
“Een gezonde, evenwichtige voedingsstijl is als een gewoonte, en goede gewoontes willen we van jongs af aan stimuleren”, zegt minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld), die bij de ondertekening aanwezig was. “Daarom is deze uitbreiding van de Belgian Pledge een goede zaak: de voedingsindustrie, de handel en de reclamesector engageren zich om hun gedragscode rond verantwoorde reclame voor kinderen uit te breiden naar social media. Daarmee geven ze duidelijk aan dat ze het maken van de gezonde keuze bij kinderen en jongeren willen bevorderen.”
Pag. 4