Al meer dan 22.000 nieuwe jobs gecreëerd via “nulbijdrage”

dinsdag 21 november 2017

2017-11-21 – NL – Al meer dan 22.000 nieuwe jobs gecreëerd via nulbijdrage

2017-11-21 – FR – Déjà plus de 22.000 nouveaux jobs créés grâce à la mesure zéro cotisation

Karin Vanheusden, Gazet van Antwerpen, “Doel bereikt, dus stoppen we”

woensdag 15 november 2017

In oktober 2016 heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block een akkoord bereikt met het Riziv, de ziekenhuizen en de plastisch chirurgen om borstreconstructies met eigen weefsel – jaarlijks ondergaan zo’n 1.500 vrouwen deze ingreep – volledig terug te betalen. Tot dan draaiden vrouwen die na hun borstamputatie zo’n ingreep zelf op voor een groot deel van de kosten.
De vzw Benetiet zet haar activiteiten stop. “Ons doel is bereikt, wij hebben onszelf overbodig gemaakt”, zegt de Antwerpse Yamina Krossa, die de vzw in 2015 oprichtte. “Sinds het borstenakkoord zijn borstreconstructies immers toegankelijk voor alle vrouwen.”
De vzw Benetiet stopt eind december definitief. De fondsen die dan overblijven, zullen worden geschonken aan het kankeronderzoek van VUB-onderzoekster Damya Laoui.
Pag. 2

MMR, Het Nieuwsblad, Maggie De Block doet plannen uit de doeken

woensdag 15 november 2017

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block heeft Roeselare bezocht. In een voordracht van Open VLD lichtte ze haar beleid toe en deed ze haar toekomstplannen voor de sociale zekerheid uit de doeken.
Pag. 6

Andreas Rotty, Gazet van Antwerpen, UA-prof na 20 jaar research bekroond

dinsdag 14 november 2017

UA-professor Herman Goossens (60) van de afdeling medische microbiologie werd gisteren in de bloemetjes gezet door federaal minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld). Hij werd door de jury als laureaat gekozen van de luisterrijke vijfjaarlijkse Regeringsprijs der Geneeskundige Wetenschappen. Een huldiging voor zijn onafgebroken research en bewustmaking over overmatig gebruik van antibiotica.
Pag. 16

De Standaard, De Block wil minder drugs in gevangenissen

dinsdag 14 november 2017

Volgens De Block is het drugs- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog en ‘is het aanbod op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en drugshulpverlening in het bijzonder ontoereikend’. Ze wil samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een plan van aanpak ontwikkelen om de gezondheidszorg voor gedetineerden de komende jaren op te krikken.
De Block wil via onderzoek ook antwoorden op een aantal vragen. Zoals: wat met de toeleiding naar de arbeidsmarkt? Welk type woonvormen zijn er nadien voorhanden? Op basis van de antwoorden wil ze een het traject om gedetineerden te laten terugkeren naar de maatschappij verbeteren. De resultaten van het onderzoek worden verwacht tegen de zomer van 2018.
Pag. 10

JVH, De Morgen, De Block wil drugsgebruik gevangenissen aanpakken

dinsdag 14 november 2017

Volgens De Block is het drugs- en medicatiegebruik in gevangenissen te hoog en “is het aanbod op het vlak van geestelijke gezondheidszorg in het algemeen en drughulpverlening in het bijzonder ontoereikend”. De Block wil samen met minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een plan van aanpak ontwikkelen om de gezondheidszorg voor gedetineerden op te krikken.
De Block heeft de pas opgerichte Algemene Cel Drugsbeleid gevraagd om een onderzoek te voeren naar de beste praktijken op lokaal niveau. De resultaten worden verwacht tegen de zomer van 2018.
Pag. 5

De Specialist, De Block zegt waar het op staat.

dinsdag 7 november 2017

“Voor alle grote hervormingen moeten we eerst goede fundamenten leggen, evidence-based. Nu zullen we de vruchten plukken van ons werk”, maakt Maggie De Block zich sterk.

“Het ontwerp netwerken waar de ziekenhuizen al zo lang om vragen, zit in de laatste rechte lijn. We gaan nu naar d eministerraad en daarna vertrekt het ontwerp voor feedback naar de Raad van State. Ziekenhuisorganisatie en –financiering moeten samen sporen”.

“De werkgroep met ook ziekenfondsen en aertsen is nu klaar, ondersteund door een KCE-studie en de universiteiten. Een kernprobleem is dat ziekenhuizen en artsen in het huidige system van referentiebedragen dit jaar geëvalueerd worden op basis van de activiteiten in 2014. Daarom wil ik naar een prospectief system evolueren, waarbij artsen op voorhand weten hoeveel honoraria ze per ziekenhuisopname zullen ontvangen voor de laagvariabele patiëntengroepen.”

De patiënt is de eerste bekommernis. Staat die niet verder van de zorg door de netwerken?
“Neen, absoluut niet. Volgens MAHA hebben de ziekenhuizen dit jaar weer meer medewerkers aangenomen. We weten dat er een direct verband is tussen het aantal opnames en verwikkelingen en het aantal verpleeg- en zorgkundigen per bed.

Co-governance van artsen, hoe ziet u dat?
“Ik vond altijd dat artsen over medische zaken mee moeten beslissen. Denk bijvoorbeeld aan de medische investering die betaald wordt met honoraria.”

Wat bewijzen intussen de experimenten kort verblijf?
“Acht op de tien vrouwen die daarvoor kozen – verwikkelingen buiten beschouwing – waren zeer tevreden bij de eerste evaluatie. De vroedvrouwen vinden de wisselwerking met de eerste lijn beter en het contact is er ook al voor de bevalling.’

Jonas Mayeur, Het Nieuwsblad, Ruim 600.000 Belgen verzekerd tegen “onbetaalbare” tandarts

dinsdag 7 november 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) erkent de problemen, maar wijst erop dat de middelen beperkt zijn.
Toch ligt er voor volgend jaar drie miljoen euro klaar, onder meer voor kankerpatiënten, van wie het gebit zwaar kan lijden onder de behandeling. “Binnen dat budget lenigen we de hoogste noden”, zegt De Block.
Pag. 2

Jonas Mayeur, De Standaard, 600.000 Belgen bijkomend verzekerd voor tandverzorging

dinsdag 7 november 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wijst erop dat de middelen beperkt zijn. Toch ligt er voor volgend jaar 3 miljoen euro klaar, onder meer voor kankerpatiënten van wie het gebit zwaar kan lijden onder de behandeling. ‘Binnen het budget lenigen we de hoogste noden’, zegt De Block.
Pag. 13

Mobiele gezondheidstoepassingen: patiënt voelt zich beter ondersteund en nauwer betrokken

maandag 6 november 2017

2017-11-06 – NL – Mobiele gezondheidstoepassingen_patiënt voelt zich beter ondersteund en nauwer betrokken

2017-11-06 – FR – Applications de santé mobile_le patient se sent mieux soutenu et plus impliqué