Lieven Annemans, De Tijd, Zal mijn ziekenhuis verdwijnen?

vrijdag 26 mei 2017

Een hervorming is hoognodig. Enerzijds kampen veel ziekenhuizen met verlies, waardoor men geregeld moet vaststellen dat sommige afdelingen te weinig verpleegkundigen hebben om goede kwaliteit te bieden, anderzijds bezondigen sommige zich aan te veel onderzoeken, behandelingen en onnodige opnames.

Vooreerst wordt het ziekenhuisnetwerk de nieuwe norm, en krijgt het de gedaante van een rechtspersoon, met alles wat daarbij hoort. Er komen in ons land 25 zogenaamde locoregionale netwerken. Elk netwerk moet een concreet plan voorleggen dat aangeeft welk ziekenhuis in het netwerk nog welke zorgopdrachten op zich neemt. De minister laat die plannen evalueren met aandacht voor kwaliteit en toegankelijkheid.

De minister zal over al die voorgestelde afspraken en nieuwe evenwichten waken en geeft ook aan dat ze periodiek zullen worden bijgestuurd.
Pag. 12

Jasper D’Hoore, De Tijd, Ook huisarts mag zieke naar werk begeleiden

vrijdag 26 mei 2017

Eind vorig jaar zaten 400.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis, een record. De federale regering probeert die voortdurende toename te stoppen.
Zo heeft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eerder beslist dat langdurig zieken die volgens artsen nog kunnen werken een re- integratietraject moeten krijgen.

Tot nu toe konden enkel de adviserende geneesheer van het ziekenfonds en de preventiearts van het bedrijf zo’n re-integratietraject opstarten. Vanaf 20 juni kunnen ook huisartsen dat doen, heeft De Block beslist. ‘De huisarts staat het dichtst bij de patiënt en kan vaak, samen met die patiënt, het best oordelen of een langdurig zieke weer aan het werk kan als de werkomstandigheden wijzigen’, zegt ze.
Pag. 6

Prijsonderhandelingen geneesmiddel voor cystische fibrose beëindigd

dinsdag 23 mei 2017

2017-05-23 – NL – Orkambi- Belgisch- Nederlandse onderhandelingen

2017-05-23 – FR – Orkambi fr négociations arrêtées

Désirée De Poot, Artsenkrant, “Artsen moeten patiënten zeker niet op een bus zetten om nog meer te gaan kopen…”

dinsdag 23 mei 2017

“Een van de grootste problemen in ons land is de overconsumptie van geneesmiddelen”, volgens Maggie De Block. “Artsen zouden patiënten best aansporen om alleen die geneesmiddelen te gebruiken die ze echt nodig hebben. En dus: minder geneesmiddelen voorschrijven en de patiënten zeker niet op een bus steken om er nog meer te gaan kopen…”

“Uit de cijfers van de FOD Economie blijkt dat de gemiddelde prijs van geneesmiddelen tussen januari 2014 en december 2016 met 2 procent is gedaald”, zegt ze. “Tussen 2015 tot en met 2018 kunnen we 1,4miljard euro vrijmaken om innovatieve behandelingen, zoals immuuntherapie, terug te betalen. En we hebben berekend dat de patiênt tussen 2015 en 201860 miljoen euro bespaart.”
Fijntjes wijst de minister ook op het economische aspect: de farma in ons land is goed voor 35.000 jobs.
Pag. 4

Bart Moerman, Het Nieuwsblad, Verzekeraars weigerden nooit eerder zo veel arbeidsongevallen

dinsdag 23 mei 2017

Het hoge aantal weigeringen roept al langer vragen op. Zo heeft het Rekenhof daar al betere controle op geëist. Die zou zichzelf kunnen terugbetalen, en een belangrijke besparing voor de sociale zekerheid zijn. Wat de privéverzekeraars betalen, moet immers niet van de overheid komen. Precies daarom is minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) met 245.000 euro extra over de brug gekomen. Maar de nieuwe inspecteurs zijn pas onlangs actief geworden.
Pag. 11

Bestuur Open Vld Merchtem draagt Maggie De Block voor.

maandag 22 mei 2017

2017-05-22 – NL – Bestuur Open Vld Merchtem draagt Maggie De Block voor.

Minister Maggie De Block opent SPELT-project tijdens de Opentuindag

zondag 21 mei 2017

Afgelopen zondagnamiddag bracht Minister Maggie De Block een bezoek aan de Opentuindag van de Tuinbouwschool in Peizegem. De minister was uitgenodigd om het SPELT-project officieel te komen openen. Eerst stond er een uitgebreide rondleiding op het programma, waarbij verschillende leerlingen een woordje uitleg gaven over hun eindproef, zowel in de verschillende labo’s (fysica, chemie en biotechniek) als buiten in de serres en de prachtige tuin. Daarna volgde op een akker buiten de school het officiële gedeelte, de opening van het SPELT-project. Directeur Dirk Legroux:

2017-05-21 – NL – SPELT_Artikel Pers

 

Joël De Ceulaer, De Morgen, ‘Met alleen pillen raakt je verdriet niet verwerkt’

zaterdag 20 mei 2017

Ooit was ze de populairste politicus van het land. Vandaag wil ze als minister de gezondheidszorg hervormen. Een gesprek met Maggie De Block.
“het gekibbel in de federale regering is niet aan haar besteed, zegt de liberale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken. “Daar steek ik geen energie in. Wij hoeven geen vrienden te zijn, wij zijn concurrenten die collegiaal moeten samenwerken. Maar ik werk liever aan oplossingen dan mij bezig te houden met dat geruzie.”

Het plan is dat ziekenhuizen van onderuit, op eigen initiatief, netwerken gaan vormen, zodat ze niet meer allemaal dezelfde specialiteiten moeten aanbieden. “Een hele grote hervorming”, zegt De Block.
“En de eerste keer dat zoiets in ons land gebeurt. Ik heb dat al aangekondigd in mijn eerste interview als minister van Volksgezondheid, en toen werd daarmee gelachen. Maar nu is het zover.”

“Vandaag moeten ziekenhuizen te veel investeren, onder meer in machines, en we zien dat ze dat niet aankunnen. En als ze moeten besparen, doen ze dat eerst op verplegend personeel, wat natuurlijk geen goede zaak is. Daarom zeggen we nu: stop met die race, organiseer u in een netwerk en deel uw expertise. Dat zal betekenen dat mensen soms verder moeten rijden voor de gepaste zorg, maar het zal de kwaliteit enorm verbeteren.”

“De essentie is dat we de kwaliteit van onze gezondheidszorg behouden; we staan daarmee op drie in Europese rankings. Wat betreft toegankelijkheid staan we bovenaan. Maar qua kostenefficiëntie staan we pas op nummer 12. En dat moet beter, zonder in te boeten op kwaliteit of toegankelijkheid.”

Wie het echt financieel moeilijk heeft, geniet van de maximumfactuur. Wij hebben ook bijna twee miljoen voorkeursgerechtigden, zoals dat heet, mensen die altijd minder remgeld betalen. Geen enkel land heeft dat.

Eén van de afspraken is dat de prijs van een middel waarvan het patent verlopen is, meteen met 50 procent daalt. Dat werkt goed, dat wil ik zo houden. Vergeet ook niet dat de farmaceutische sector in ons land 35.000 mensen tewerkstelt. En België is ook koploper in klinische proeven voor nieuwe geneesmiddelen.
Pag. 30

De Tijd, De Block betaalt morning-afterpil homo’s terug

zaterdag 20 mei 2017

De regering betaalt de aidsremmer Truvada vanaf 1 juni ook terug aan wie niet besmet is met hiv. Dat heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) beslist. Voor 2017 trekt ze daarvoor 1 miljoen euro uit. ‘Zo kunnen we heel wat nieuwe besmettingen voorkomen’, zegt De Block. De holebikoepel Çavaria juicht de maatregel toe.
Pag. 8

Dirk Hendrickx, Gazet van Antwerpen, “De dag dat ik cynisch word, stop ik ermee”

zaterdag 20 mei 2017

Interview met Theo Francken
Ik vind dat Maggie De Block nu bijzonder moedige keuzes maakt in de ziekenhuishervorming. Ik heb respect voor haar en haar beleid, al hebben we vroeger soms serieuze clashes gehad.
Pag. 6