Geïntegreerde zorg voor kwart van Belgische bevolking

maandag 18 december 2017

2017-12-18 – NL – Geïntegreerde zorg voor kwart van Belgische bevolking

2017-12-18 – FR – Des soins intégrés pour un quart de la population belge

2017-12-18 – FR – Des soins intégrés pour un quart de la population belge – Annexe

De Tijd, Netto, dit verandert er in 2018

zaterdag 16 december 2017

[…] Patiënten met matige psychische problemen krijgen mogelijk tegen het einde van 2018 een terugbetaling van het ziekenfonds voor kortlopende behandelingen bij een klinisch psycholoog of een klinisch orthopedagoog. Zo’n sessie kost al snel 50 euro en wordt nu helemaal niet terugbetaald. Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open VLD) kon daarvoor een budget van 22,5 miljoen euro vrijmaken. […]

Twee jaar na verloop van het patent van een geneesmiddel wordt de terugbetaling beperkt tot de goedkoopste varianten. Daarmee wil De Block de farmabedrijven aansporen om de prijzen voor geneesmiddelen waarvan het patent is vervallen, ineens sterk te laten dalen. […]

Ook besliste De Block om het remgeld, het bedrag dat de patiënt zelf moet betalen voor vergoedbare geneesmiddelen of voor magistrale bereidingen, niet te indexeren. Vaak voorgeschreven medicijnen worden dankzij deze indexsprong niet duurder voor de patiënt.

Pag. 40, Ellen Cleeren

Het Laatste Nieuws, Volgende stap: nieuw ziekenhuis

zaterdag 16 december 2017

De samenwerking tussen het AZ Nikolaas en het AZ Lokeren is niet nieuw. “Het gaat niet om een fusie van de ziekenhuizen omdat beide erkende algemene ziekenhuizen blijven bestaan, maar het AZ Lokeren wordt vanaf 1 juli 2018 deelgenoot in de huidige vzw AZ Nikolaas. […]

Samen zullen beide Wase ziekenhuizen 980 bedden exploiteren. Met die operatie spelen ze in op het wijzigende ziekenhuislandschap dat volgens de visie van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) in de toekomst nog slechts zal bestaan uit 25 grote ziekenhuisnetwerken. Daarnaast zien beide ziekenhuizen een win-winsituatie in de structurele samenwerking. […]

Pag. 41, Yannick De Spiegeleir

Het Nieuwsblad, Samenwerking met Sint-Niklaas levert Lokeren nieuw ziekenhuis op

zaterdag 16 december 2017

“Met 170 bedden is AZ Lokeren samen met het ziekenhuis van Deinze het kleinste ziekenhuis van de provincie. Door ons structureel te verankeren met AZ Nikolaas krijgen we nu een groep van 980 ziekenhuisbedden”, vertellen voorzitter Luc De Block en algemeen directeur Dirk Van Vaerenberg van AZ Lokeren. “Op die manier zijn we klaar om ons in te bedden in het gewijzigde ziekenhuislandschap van morgen. Dat zal in de visie van minister Maggie De Block (Open VLD) bestaan uit nog slechts een 25 grote ziekenhuisnetwerken in ons land.” […]

Pag. 2, Ivan Elegeert

Artsenkrant, Wet kwaliteit zorgpraktijk

vrijdag 15 december 2017

De Block: “Dezelfde kwaliteit moet gelden ongeacht of verstrekkingen in het ziekenhuis of extramuraal gebeuren. Grensoverschrijdende zorg dient thuis even goed te zijn als in het ziekenhuis.” Nieuw is dus dat een wettelijk kader gecreëerd wordt voor kwaliteitsvolle zorg. Daaraan zijn accreditering en inspecties verbonden. […]

De Block: “De federale commissie voor kwaliteit in de zorgpraktijk kan adviseren om voor groepen patiënten bijzondere bescherming op te leggen. Bijvoorbeeld voor gecompliceerde zorg, co-morbiditeit, zeer kleine kinderen enz. […]”

Pag. 4, Geert Verrijken

Artsenkrant, Orde!

vrijdag 15 december 2017

Maggie De Block bereidt een hervorming van de Orde der artsen voor. Dat is een primeur. Toch in de zin dat het de eerste keer is dat de uitvoerende macht, een minister in functie, zijn tanden zet in de taaie oude tante. […]

Zeker is dat dit wetsontwerp elementen bevat die we enkel kunnen toejuichen. Absoluut onverdedigbaar anno 2017 is dat patiënten nog steeds ‘quantité négligeable’ zijn. Openheid, patiënten die gehoord worden… het is niet meer dan normaal. Een facelift voor de tuchtorganen was eveneens broodnodig. Eerste en tweede aanleg, de mogelijkheid voor de klager – of het nu een arts dan wel een patiënt is – om in beroep te gaan: prima. En uiteraard is het positief dat patiëntenorganisaties deel zouden uitmaken van de nieuw samen te stellen federale raad.

Pag. 2, Geert Verrijken

Het Belang van Limburg, 125.000 euro om druggebruik in gevangenis van Hasselt te stoppen

woensdag 13 december 2017

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld, foto) maakt 125.000 euro vrij om het druggebruik in de gevangenis van Hasselt een halt toe te roepen. […]

Er is momenteel een drugvrije afdeling in Hasselt waar 25 gedetineerden verblijven. Die afdeling kan positieve resultaten voorleggen, maar is te klein […] Om meer mensen de kans te geven af te kicken, start op 18 december een proefproject in de gevangenis. […]

Pag. 8, KOSN

De Tijd, ‘Telemonitoring kan veel miserie en geld besparen’

dinsdag 12 december 2017

‘Ik heb in acht jaar tijd het aantal patiënten met chronisch hartfalen zien verdubbelen’, zegt hartspecialist Paul Dendale (UHasselt en Jessa Ziekenhuis). “[…] We houden die mensen langer in leven, maar met een beschadigd hart. Dat creëert een grote groep chronische patiënten en veel kosten. De kosten van hartfalen zijn van dezelfde orde als die van kanker.’

[…] Om die ergste gevallen aan te pakken, werkt Dendale al tien jaar aan een systeem om ze minutieus op te volgen via telemonitoring. Tests op een 300-tal patiënten – samen met het techbedrijf Philips – lopen in meerdere Belgische ziekenhuizen. Dit e-healthmodelproject krijgt steun van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD).

‘Zo kunnen we voorspellen wanneer het uit de hand loopt, en ingrijpen vooraleer een ziekenhuisopname nodig is.” […]

Pag. 4, Jan De Schamphelaere

Het Belang van Limburg, Goedkoper bellen naar apotheek van wacht

zondag 10 december 2017

Vanaf maandag krijgt de wachtdienst van de Limburgse apothekers een nieuw telefoonnummer. […] De apothekers komen hiermee tegemoet aan een vraag van minister De Block. Het betalende 0903-nummer was namelijk veel te duur en voor sommige mensen onbereikbaar omdat hun toestel die nummers blokkeert.

Pag. 31, Guy Thuwis

Het Laatste Nieuws, Vlaamse huisartsen werken harder dan hun Waalse collega’s.

vrijdag 8 december 2017

Dat is simpelweg omdat ze met minder zijn en meer patiënten hebben. Volgens cijfers van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft een dokter bij ons gemiddeld 915 patiënten, zijn collega in het zuiden 812. Dat er pas sinds dit jaar een toelatingsproef geneeskunde wordt georganiseerd aan de universiteiten in Wallonië, verklaart waarom er daar meer huisartsen zijn. Bij ons is de proef al sinds 1998 verplicht.
Pag. 10